fb

Často kladené otázky

Čím je kondenzační kotel výhodný?

Technologie kondenzace spočívá v ochlazování spalin dřív, než se dostanou do ovzduší. To umožňuje přenášet do vytápěcího systému i teplo absorbované ve výparech. Tento proces umožňuje získat nazpět skrytou část tepla, která u klasických kotlů běžně uniká komínem.

Kolik plynu mohu díky kondenzačnímu kotli ušetřit?

Podle toho, jaký topný systém používáte, můžete ušetřit až 35 % původní spotřeby plynu. Díky úsporám a také příznivé ceně jsou kondenzační kotle optimální volbou zdroje tepla s nejlepším poměrem investice a rychlosti její návratnosti.

Neškodí kondenzační kotle životnímu prostředí?

Naopak. Speciální hořák spolu s řízeným hořením plynu zabezpečuje menší množství znečisťujících látek vypouštěných do ovzduší. Mezi znečišťující látky patří hlavně kysličník uhelnatý (CO) a různé kysličníky dusíku (NOx). Ty nejvíc znečišťují životní prostředí. Evropské normy třídí kotle do 5 tříd v závislosti na emisích znečišťujících látek (NOx a CO) vypouštěných do ovzduší. Kotle IMMERGAS jsou zařazené do 6. nejvyšší třídy, a to jako kotle vysoce ohleduplné k životnímu prostředí.

Co znamená pětiletá záruka na plynové kotle?

Naše kotle jsou při vhodných provozních podmínkách a pravidelné údržbě dlouhodobě spolehlivé a bezporuchové při vytápění i dodávce teplé užitkové vody. Jako známku důvěry ke kvalitě našich výrobků proto poskytujeme zdarma pětiletou záruku na všechny plynové kondenzační kotle IMMERGAS při splnění záručních podmínek.

Jsou zvýhodněné záruky na některé části kotle?

Ano. Na všechny nerezové zásobníky IMMERGAS poskytujeme záruku 20 let při splnění záručních podmínek.

Co znamená odborné uvedení kotle do provozu a proč je to důležité?

IMMERGAS klade vždy velký důraz na kvalitu svých produktů. Jednou z důležitých částí provozu kotle je jeho přesné nastavení a uvedení do provozu. Uvedení kotle do provozu musí být vždy vykonané odborným technikem oprávněným společností VIPS gas s.r.o. Díky nastavení v místě instalace, které je kontrolované měřicími přístroji, je zařízení schopné fungovat co nejefektivněji, což znamená snížení provozních nákladů.

Proč jsou pravidelný servis a údržba důležité?

Pokud chcete zabezpečit svému plynovému kotli dlouhou životnost a spolehlivost, je třeba se o něj důkladně starat! Toto pravidlo neplatí jen například pro automobily, ale i pro plynové kotle. Ty jako vyhrazené technické zařízení vyžadují péči i podle zákona. Na údržbu plynového kotle je třeba klást důraz hlavně proto, že funguje na bázi plynu a při zanedbání se může stát nebezpečným. Během provozu se mohou jednotlivé součástky opotřebovat, případně znečistit. Proto je pro bezpečné a ekonomické fungování Vašeho plynového zařízení potřeba uskutečnit jednou ročně pravidelnou servisní prohlídku odborníkem – oprávněným technikem značky IMMERGAS!

A nezapomeňte: Odborné uvedení kotle do provozu je jednou ze základních podmínek pro uplatnění záruky!

Kde se kotle IMMERGAS vyrábí?

Firmu IMMERGAS, předního výrobce plynových kotlů klasické a kondenzační konstrukce, lze v současné době považovat za jednoho z lídrů evropského trhu s tepelnou technikou. Sídlo společnosti IMMERGAS byste našli v italském městečku Brescello, kde je také její hlavní výrobní závod o rozloze 56.000 m2 s bezmála 1.000 zaměstnanci. Již 55 let se mohou uživatelé plynových kotlů IMMERGAS spolehnout na profesionální technickou podporu zohledňující nejnovější poznatky technologického výzkumu v oboru. Proto při vývoji a výrobě každého nového výrobku naleznete implementaci moderních technologií v každém detailu jednotlivých komponentů plynového kotle. Snižování znečišťujících emisí je pro techniky vývojového oddělení firmy IMMERGAS tou největší výzvou.

Díky jejich snaze optimalizovat proces spalování až k mezím fyzikálních zákonů, tedy takřka k dokonalému spalování plynu, se mohou kondenzační kotle IMMERGAS pochlubit velice nízkou hodnotou znečišťujících emisí, což v praxi znamená, že kondenzační kotle splňují přísná kritéria nejvyšší ekologické třídy 6. Široká škála výrobků - jen tak se dá nazvat aktuální nabídka více než 40 typů a variant kotlů. Jednotlivé typové řady jsou koncepčně navrhovány tak, aby bezezbytku splnily i ty nejnáročnější provozní podmínky či požadavky uživatele.